Tildelingsmøtet 2016 og dugnad.

1 August , 2016 av Kjel Stian Brunes

Det blir tildelings møte på skytterhuset mandag 8 august kl 19:00 .De som vil vere med på hjortelaget henvender seg til styret denne dagen .

Småviltkort for jakt på grågås kan kjøpes med Bjørn Gundersen (95104267) eller Fredrik Rønstad (95104290). Vi gjør samtidig oppmerksom på at grågås kan skytes i tidsrommet mellom 02:00 og 10:00.
Det blir IKKE flere dugnader før tildelingsmøtet mandag 8. august.

Dugnad 2016

2 May , 2016 av Kjel Stian Brunes

Vi har dugnad hver mandag fra kl 18:00 og utover. Dersom noen ønsker og jobbe utover dette, eller andre dager passer bedre avtales dette i god tid. Dugnadsledere er Bjørn Gundersen (951 04 267)
og Geir hostad (905 88 418)

Skyting og skyteldereliste 2016

2 May , 2016 av Kjel Stian Brunes

Skytelederliste-rifle-2016

Årsmøte i Ajff

17 February , 2016 av Kjel Stian Brunes

Det avholdes årsmøte i Aukra Jeger og Fiskerforening søndag 6.mars kl 19:00  på Skytterhuset

Vedlagt følger innkallingen og saksliste. For de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett. dette skal ha kommet før nyttår. Hvis ikke, kontakt medlemsservice eller sektretær så skal vi ordne det.

 

Årsmøte – Saksliste og valg

Regnskap

Skytetider leirdue

17 February , 2016 av Kjel Stian Brunes

Skytetider for leirdue er tirsdager kl 19:00 – 21:00. Følg også med på facebook siden vår

Åpningstider Skytebanen

4 May , 2015 av Kjel Stian Brunes

Riflebanen – 100 meter.

Mai : Tirsdager kl 18:00 – 20:00

Juni – August: Tirsdager og torsdager kl 18:00 – 20:00

 

Hagleskyting:

Torsdager  kl 18:00 – 20:00  ( Skeetbanen )

Andre skytedager  for hagle blir publisert på facebook.

Vi har hagler til utlåns.

Liste over skyteledere.

skyteleder2015

Årsmøte i AJFF

28 January , 2015 av Kjel Stian Brunes

Det avholdes årsmøte i Aukra Jeger og Fiskerforening søndag 1.mars kl 16:00.

Vedlagt følger innkallingen og saksliste. For de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett. dette skal ha kommet før nyttår. Hvis ikke, kontakt medlemsservice eller sektretær så skal vi ordne det.

 

årsmøte2015innkalling

Jaktkart og merkelapp for bil

8 August , 2014 av Kjel Stian Brunes

Alle som er på jakt for AJFF skal  legge merkelapp i frontruten på bilen. Lappen kan du laste ned og printe  ut her.

Her kan du også laste ned jaktkart . Nytt og oppdatert kart for 2014  kan du laste ned ved å bruke linken under. Kartet er kun til bruk for Aukra Jeger og Fiskerforening sine medlemmer.  Det er forbehold om feil på kartet.  Dersom du er usikker, spør noen som er kjent i området.  Innlegget med “Grunneigere med klausuler” skal også leses.

Kontaktperson for rådyrjakta er Fredrik Rønstad, tlf 951 04 290.  Send han en melding om hvor du går på post.

 

merkelapp

Jaktkart AJFF 2014 oppdatert 22.08.2014

 

 

 

Jak Info: Grunneiere med klausuler

8 August , 2014 av Kjel Stian Brunes
Her er en liste med huskeregler  / grunneiere med klausuler en bør lese gjennom før en skal på jakt.  Viktig å respektere grunneierene og vise hennsyn:)
 1. Lars Helge Nerbøvik: Parker på baksiden av løa.  Husk jaktlapp i frontruten, unngå jakt tidlig om morgenen på markene nærmest huset.
 2. Bø: Jakt kun ved henvendelse til henne på telefon eller ved å ringe på. Ikke tidlig morgen.
 3. Fra krysset på gamle S-laget på Sporsem og nordover mot Sporsem på vestsiden av vegen jakter man kun hvis man kjenner grensene godt
 4. Hos Per Solem jaktes det ikke på innmark uten at han får beskjed per telefon.
 5. Terje Småge : Her skal det ikke jaktes
 6. Det er ikke lov å jakte på Stongneset
 7. Hjertvika : Ikke jakt på nedsiden av veien med Iversen.
 8. Bestemor til Brian på “bønå” skal det kun jaktes etter avtale med Brian Skarshaug
 9. I Årgårsvika skal det ikke jaktes av andre enn de som har avtale med grunneier.
 10. Åsmund Julnes , “prestemrka” skal ha beskjed  per telefon før det jaktes. Denne posten  har mange turstier, hus og veger rundt seg og en må være ekstra varsom
 11. Hos Magne Julnes skal en parkere i avkjørselen opp til marka øst for huset.
 12. Hos Stein Arild Småge på Rød skal det ikke jaktes.
 13. Hos Kenneth Gundersen skal jakt avtales med grunneier.
 14. Birkeland/Kisthaugen : Skal IKKE jaktes når det er er folk i huset ( stort sett i helgene)

Generelt sett skal all jakt på innmark varsles til grunneier , men hvis over nevnte regler følges skal dette gå bra.

Disse reglene kan være vanskelig å skjønne for de som ikke er kjent på Gossen, men ta kontakt med erfarne jegere for informasjon.

Tildelingsmøte

16 July , 2014 av Kjel Stian Brunes

Tildelingsmøtet for jaktsesongen 2014 : Fredag 8.august kl 18:00 på Skytterhuset. Gi beskjed per e-post  (ajff@hotmail.no) eller til noen i styret dersom du ikke har anleding å komme selv.

 

Rådyrkort  500kr/stk

Hjortelaget  1200kr

Småviltkort  200kr/stk

Husk at du får ikke kjøpt kort uten at du har betalt medlemskap og fullført dugnadskravet før årsmøtet. Om du ikke har anledning til å komme må du skrive fullmakt til din stedfortreder som skal kjøpe kort.

Alle nye jegere får være med på postering sammen med erfaren hjortejeger hvis ønskelig.

Skal du være med på hjortelaget sier du fra om det på tildelingsmøtet og det vil bli trekning på hvem som får være med. . Som vedtatt i årsmøtesak ÅS09.2013 er det gratis for pensjonister å være med på hjortejakt. De får førsterett på kjøp av kjøttpakke til de til en hver tid gjeldende priser. Medlemmer av AJFF får forøvrig førsterett på kjøp av hjortekjøtt.

Alle jaktkort skal leveres inn fortløpende etter påskutt vilt (rådyrkort) eller endt jakt (hjort og småviltkort). Jeger som ikke har levert inn kort får ikke jakte på gjeldende art påfølgende år. Ved fellt rådyr skal tidspunkt og sted dyret er fellt på skrives på kortet.

Njff