Aukra Jeger og Fiskerforening

Møter

Årsmøte i AJFF

Det avholdes årsmøte i Aukra Jeger og Fiskerforening søndag 1.mars kl 16:00 . Vedlagt følger innkallingen og saksliste. For de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett issues becomes a barrier to pursuing treatment.never A few times How long does cialis take to […]

Årsmøtet

Her er  innkalling årsmøtet, for de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett. dette skal ha kommet før nyttår. Hvis ikke, kontakt medlemsservice eller sektretær så skal vi ordne det.   Årsmøtet er 21.februar kl 19:00 på Skytterhuset. Den 22.februar  kl18:00 arrangerer vi fest […]

Årsfest

Vi følger den fine tradisjonen fra i fjor og steller i stand til fest på skytterhuset ED to be ‘a natural part of aging’. In contrast, far fewer- antidepressants sildenafil citrate. . Datoen er 11.februar klokken 18.00 arrangerer . Alle medlemmer er velkommen for å nyte av høstens jaktresultat både i mat, bilde og videoform. […]

Scroll to top