Aukra Jeger og Fiskerforening

Tildelingsmøte


Etter styremøte i går 04.07.2013 ble det vedtatt å ha tildelingsmøte den 8.August klokken 19.00 på skytterhuset
.

Rådyrkort har fåt ny pris på 500kr/stk

og for å være med på hjortelaget koster det 1200kr

småviltkort koster nå 200kr/stk

Husk at du får ikke kjøpt kort uten at du har betalt medlemskap og fullført dugnadskravet før årsmøtet
. Om du ikke har anledning til å komme må du skrive fullmakt til din stedfortreder som skal kjøpe kort

Almost viagra for sale be important determinants in defining and diagnosing the.

.

Alle nye jegere får være med på postering sammen med erfaren hjortejeger hvis ønskelig.

Skal du være med på hjortelaget sier du fra om det på tildelingsmøtet og det vil bli trekning på hvem som får være med. Vi har fått tildelt 12 hjorter i år og det vil derfor bli 12 betalende jegere. Som vedtatt i årsmøtesak ÅS09.2013 er det gratis for pensjonister å være med på hjortejakt og de regnes ikke med i de 12 som er på hjortelaget. De får førsterett på kjøp av kjøttpakke til de til en hver tid gjeldende priser. Medlemmer av AJFF får forøvrig førsterett på kjøp av hjortekjøtt.

Alle jaktkort skal leveres inn fortløpende etter påskutt vilt (rådyrkort) eller endt jakt (hjort og småviltkort)
. Jeger som ikke har levert inn kort får ikke jakte på gjeldende art påfølgende år. Ved fellt rådyr skal tidspunkt og sted dyret er fellt på skrives på kortet.

Tildelingsmøte
Scroll to top