Aukra Jeger og Fiskerforening

Tildelingsmøte

Tildelingsmøtet for jaktsesongen 2014 : Fredag 8.august kl 18:00 på Skytterhuset. Gi beskjed per e-post  (ajff@hotmail.no) eller til noen i styret dersom du ikke har anleding å komme selv.

 

Rådyrkort  500kr/stk

Hjortelaget  1200kr

Småviltkort  200kr/stk

Husk at du får ikke kjøpt kort uten at du har betalt medlemskap og fullført dugnadskravet før årsmøtet. Om du ikke har anledning til å komme må du skrive fullmakt til din stedfortreder som skal kjøpe kort
.

Alle nye jegere får være med på postering sammen med erfaren hjortejeger hvis ønskelig.

Skal du være med på hjortelaget sier du fra om det på tildelingsmøtet og det vil bli trekning på hvem som får være med.

. Som vedtatt i årsmøtesak ÅS09.2013 er det gratis for pensjonister å være med på hjortejakt. De får førsterett på kjøp av kjøttpakke til de til en hver tid gjeldende priser. Medlemmer av AJFF får forøvrig førsterett på kjøp av hjortekjøtt.

Alle jaktkort skal leveres inn fortløpende etter påskutt vilt (rådyrkort) eller endt jakt (hjort og småviltkort)

. Jeger som ikke har levert inn kort får ikke jakte på gjeldende art påfølgende år. Ved fellt rådyr skal tidspunkt og sted dyret er fellt på skrives på kortet.

Tildelingsmøte
Scroll to top