Aukra Jeger og Fiskerforening

Årsmøte i AJFF


Det avholdes årsmøte i Aukra Jeger og Fiskerforening søndag 1.mars kl 16:00

.

Vedlagt følger innkallingen og saksliste. For de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett

issues becomes a barrier to pursuing treatment.never A few times How long does cialis take to work?.

. dette skal ha kommet før nyttår. Hvis ikke, kontakt medlemsservice eller sektretær så skal vi ordne det.

 

årsmøte2015innkalling

Årsmøte i AJFF
Scroll to top