Årsmøte i Ajff

Det avholdes årsmøte i Aukra Jeger og Fiskerforening søndag 6.mars kl 19:00  på Skytterhuset

Vedlagt følger innkallingen og saksliste. For de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett. dette skal ha kommet før nyttår. Hvis ikke, kontakt medlemsservice eller sektretær så skal vi ordne det.

 

Årsmøte – Saksliste og valg

Regnskap

Del denne siden - Facebook!

Njff