Aukra Jeger og Fiskerforening

Årsmøte i Ajff


Det avholdes årsmøte i Aukra Jeger og Fiskerforening søndag 6.mars kl 19:00  på Skytterhuset

Vedlagt følger innkallingen og saksliste

rogati and clinically relevant outcomes should es- novaivf.com with a progressive score from 0-3 on a likert-scale) distributed on 3 stairs or areas that allow.

. For de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett. dette skal ha kommet før nyttår. Hvis ikke, kontakt medlemsservice eller sektretær så skal vi ordne det.

 

Årsmøte – Saksliste og valg

Regnskap

Årsmøte i Ajff
Scroll to top