Jegerprøvekurs 2019

«Aukra jeger- og fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs med oppstart uke 19 ved klubbhuset til Aukra JFF. Påmeldingsfrist 1. Mai.

Det blir 5 samlinger. Kurset blir mest mulig komprimert. Samlingene blir derfor litt lengre enn normalt, men det blir få oppmøter. Kurset gjennomføres i uke 19 og 20 (første halvdel av mai). Vi prøver å legge til rette for at deltakerne kan komme med ønsker om hvilke dager vi legger kurset til slik at det passer for alle. 

Påmelding gjøres ved å kontakte kursholder Håvard Wiggen ved SMS eller telefon til mob: 930 66 912, eller på e-post: havard.wiggen@njff.no

Kursavgift, inkludert lærebok, kr. 2000,- for medlemmer og kr. 2 750,- for ikkemedlemmer. Det går an å melde seg inn i foreningen ved påmelding eller på første samling.»

Del denne siden - Facebook!

Njff