Aukra Jeger og Fiskerforening

Jaktkart 2019

Oppdatert jaktkart 2019, last ned.

Alle jegere er pliktig å lese og forstå disse punktene før de jakter . Dersom en er usikker , kontakt jaktleder.

 1. Lars Helge Nerbøvik: Parker på baksiden av løa

  • Lifestyle and psychosocial factorsOther essential components of history taking should cover cheap viagra online.

  .  Husk jaktlapp i frontruten, unngå jakt tidlig om morgenen på markene nærmest huset.
 2. Bø/Riksfjord Jakt kun ved henvendelse til henne på telefon eller ved å ringe på. Ikke tidlig morgen.
 3. Fra krysset på gamle S-laget på Sporsem og nordover mot Sporsem på vestsiden av vegen jakter man kun hvis man kjenner grensene godt
 4. Hos Per Solem jaktes det ikke på innmark uten at han får beskjed per telefon.
 5. Terje Småge : Her skal det ikke jaktes
 6. Det er ikke lov å jakte på Stongneset
 7. Hjertvika : Ikke jakt på nedsiden av veien med Iversen.
 8. Bestemor til Brian på “bønå” skal det kun jaktes etter avtale med Brian Skarshaug
 9. I Årgårsvika skal det ikke jaktes av andre enn de som har avtale med grunneier.
 10. Åsmund Julnes , “prestemrka” skal ha beskjed  per telefon før det jaktes . Denne posten  har mange turstier, hus og veger rundt seg og en må være ekstra varsom
 11. Hos Magne Julnes skal en parkere i avkjørselen opp til marka øst for huset. Det skal ikke gåes opp foran huset.
 12. Hos Kenneth Gundersen skal jakt avtales med grunneier.
 13. Birkeland/Kisthaugen : Skal IKKE jaktes når det er er folk i huset ( stort sett i helgene)
 14. Ægarden : skal sendes sms til begge disse nr om det skal jaktes 481 91 356 og 977 32 519.

Generelt sett skal all jakt på innmark varsles til grunneier , men hvis over nevnte regler følges skal dette gå bra.

Disse reglene kan være vanskelig å skjønne for de som ikke er kjent på Gossen, men ta kontakt med erfarne jegere for informasjon.

Jaktkart 2019
Scroll to top