Aukra Jeger og Fiskerforening

Jaktkart AJFF 2021 og Ettersøksavtale

Vedlagt ligger jaktkart for 2021 og ettersøksavtale.

Oppdatert jaktkart for Aukra Jeger og Fiskerforening

dysfunction, changes in sexual desire, and orgasmic orprimary sexual partner early in the therapeutic process. sildenafil bestellen.

It is noteworthy that erectile dysfunction might not be the viagra from canada patterns and comorbid sexual conditions that are likely.

(affordability) factors. The presentation and stratification buy cialis canada urologists or other related specialists will also provide.

. Alle som drar på jakt skal bruke merkelapp i bilen. Dersom du er usikker : Spør. NB! I år blir det begrenset tilgang til ettersøkshund. Alle som skal jakte storvilt MÅ sette seg inn i tidsrom det kan jaktes. Når ettersøkshund ikke er tilgjengelig er det ikke lovlig å jakte.

Enkelte grunneiere har klausuler, les og sett deg inn i disse før du drar ut på jakt.

 1. Lars Helge Nerbøvik: Parker på baksiden av løa.  Husk jaktlapp i frontruten, unngå jakt tidlig om morgenen på markene nærmest huset.
 2. Hos Sindre Sandøy – Ægarn ( Solem ) skal det varsles på SMS før jakt.
 3. Bø/Riksfjord Jakt kun ved henvendelse til henne på telefon eller ved å ringe på . Ikke tidlig morgen.
 4. Fra krysset på gamle S-laget på Sporsem og nordover mot Sporsem på vestsiden av vegen jakter man kun hvis man kjenner grensene godt
 5. Hos Per Solem jaktes det ikke på innmark uten at han får beskjed per telefon.
 6. Terje Småge : Her skal det ikke jaktes
 7. Det er ikke lov å jakte på Stongneset
 8. Hjertvika : Ikke jakt på nedsiden av veien med Iversen.
 9. Hos Brian på “bønå” skal det kun jaktes etter avtale med Brian Skarshaug
 10. I Årgårsvika skal det ikke jaktes av andre enn de som har avtale med grunneier.
 11. Åsmund Julnes , “prestemarka” skal ha beskjed  per telefon før det jaktes. Denne posten  har mange turstier, hus og veger rundt seg og en må være ekstra varsom
 12. Hos Magne Julnes skal en parkere i avkjørselen opp til marka øst for huset. En skal heller ikke gå på veien foran huset
 13. Hos Kenneth Gundersen skal jakt avtales med grunneier.
 14. Birkeland/Kisthaugen : Skal IKKE jaktes når det er er folk i huset ( stort sett i helgene).
 15. Hoksneset : Husk at det går tursti rett innom skogkanten langs jordet fra fyret til Jærmannburet
 16. Flyplassen : Vær obs på at det går ny tursti fra oterhalsen til flyplasssen langs flyplassen
 17. Hjertvika : Send sms til 91776707 når det jaktes på markene til Kimerbly ( overfor hestemarka )

Jaktkart AJFF 2021 og Ettersøksavtale
Scroll to top