Aukra Jeger og Fiskerforening

Info om jakta 2023

 • Postering: Gjør deg kjent i område, les over punker ang info vedrørende grunneigere. Hvor du skal parkere, etc.
 • Rådyrjakt : Meld fra til Fredrik Rønstad hvor du går på post : 951 02 290. Det skal også sendes melding straks du har skutt dyr, samt fylle ut jaktkort og levere i postkasse på skytterhuset.
 • Ingen jakt 23/8 – 30/8
 • Ettersøk : Roger. Tlf 934 14 536.
 • Bruk av slakterhus : Viktig at alle som benytter seg av huset rydder og vasker grundig etter seg. Ikke fyll slakteavfall i restavfallsdunkene. Kode til dør kan du få ved å sende sms til Fredrik eller noen andre i styret-

Enkelte grunneiere har klausuler, les og sett deg inn i disse før du drar ut på jakt.

 1. Lars Helge Nerbøvik: Parker på baksiden av løa.  Husk jaktlapp i frontruten, unngå jakt tidlig om morgenen på markene nærmest huset.
 2. Hos Sindre Sandøy – Ægarn ( Solem ) skal det varsles på SMS før jakt.
 3. Bø/Riksfjord Jakt kun ved henvendelse til henne på telefon eller ved å ringe på . Ikke tidlig morgen.
 4. Fra krysset på gamle S-laget på Sporsem og nordover mot Sporsem på vestsiden av vegen jakter man kun hvis man kjenner grensene godt
 5. Hos Per Solem jaktes det ikke på innmark uten at han får beskjed per telefon.
 6. Terje Småge : Her skal det ikke jaktes
 7. Det er ikke lov å jakte på Stongneset
 8. Sollia : Skal ha beskjed / spørre om det skal posteres på marka.
 9. Hjertvika : Ikke jakt på nedsiden av veien med Iversen.
 10. Hos Brian på “bønå” skal det kun jaktes etter avtale med Brian Skarshaug
 11. I Årgårsvika skal det ikke jaktes av andre enn de som har avtale med grunneier.
 12. Robert Drågen: “prestemarka” skal ha beskjed  per telefon før det jaktes. Denne posten  har mange turstier, hus og veger rundt seg og en må være ekstra varsom
 13. Hos Magne Julnes skal en parkere i avkjørselen opp til marka øst for huset. En skal heller ikke gå på veien foran huset
 14. Hos Kenneth Gundersen skal jakt avtales med grunneier.
 15. Birkeland/Kisthaugen : Skal IKKE jaktes når det er er folk i huset ( stort sett i helgene).
 16. Hoksneset : Husk at det går tursti rett innom skogkanten langs jordet fra fyret til Jærmannburet
 17. Flyplassen : Vær obs på at det går ny tursti fra oterhalsen til flyplasssen langs flyplassen
 18. Hjertvika : Send sms til 91776707 når det jaktes på markene til Kimerbly ( overfor hestemarka )

Info om jakta 2023
Scroll to top