Aukra Jeger og Fiskerforening

Om oss

Aukra Jeger- og Fiskerforening er en forening på Gossen, tilknyttet Njff. Vi har per dags dato ca 80 medlemmer. Jakt på rådyr, hjort, gås og andre fuglearter er hovedsakelig de aktivitetene vi driver med.

Ajff ble stiftet en kald vinterdag i 1986, på Giltun. Hele 25 personer møtte opp ved det første møtet. Etter dette var  foreningen i stadig vekst og har nå et tall på ca 80  medlemmer.. Vi har 100-meters  riflebane, leirduebaner, klubbhus og eget hus for slakting av vilt samt kjølerom som kan benyttes av våre medlemmer. 

Arbeidet med å få et eget klubbhus startet så tidlig som i 1993.  25.mai 1993 kom det ei hytte fra Kvam med lastebil til Gossen. Den ble plassert der skytterhuset er plassert i dag. Arbeidet med råbygget startet i november samme år. og i mai året etter, 1994, ble torvtaket lagt. Første årsmøte i eget klubbhus ble hold 21 mars 1994. Skytebanen ble ferdigstilt juni -juli 1995. Den 3 september var huset og skytebanen offisielt åpnet.

Det er mange dugnads timer som ligger bak anlegget vi har i dag, og vi er stolte over det vi har fått til så langt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top