Aukra Jeger og Fiskerforening

Skyting

Rifle

Det er faste åpningstider på 100 metersbanen for rifle hver torsdag kl 18:00 – 20:00 – Uke 20-35. ( ferie uke 29-31 ) .

Medlem 50 kr
Ikke medlem 100 kr
Sesongkort inkl 1 oppskyting medlem 300 kr
Sesongkort inkl 1 oppskyting ikke medlem 450 kr
Oppskyting medlem per serie 100 kr
Oppskyting ikke medlem per serie 150 kr

Vipps: 114263

Hagle

Det er per dags dato ikke faste dager/tider for hagleskyting . Kontakt klubben eller følg med på facebook for oppdatert informasjon

Scroll to top