Årsmøte og årsfest i AJFF

15 February , 2019 av admin

Det kalles inn til årsmøte for 2018.

Når : Lørdag 9. mars kl 16:00 , Skytterhuset.

Saksliste og valgliste: Se vedlegg.

Etter årsmøtet blir det årsfest. Påmelding til Bjørn 951 04 267. Pris for årsfesten er 200kr pr pers.  Det blir vin til maten. Ta med  egen drikke og godt humør. Velkommen.

arsmote-ajff

 

Årsmøte

29 January , 2018 av Kjel Stian Brunes

Årsmøte 4.mars kl 16:00 – Skytterhuset

 

 

 

 

Jegerprøvekurs 2018

29 November , 2017 av Kjel Stian Brunes


Aukra jeger- og fiskerforening arrangerer jegerprøvekurs med oppstart 4. januar kl 18.00 ved klubbhuset til Aukra JFF. Påmeldingsfrist 20. desember

Det blir 9 samlinger. Hver torsdag fra 18-21 i januar og februar, og lørdag 20 januar kl 9-15.

Påmelding gjøres ved å kontakte kursholder Håvard Wiggen ved SMS eller telefon til mob: 930 66 912, eller på e-post: havard.wiggen@njff.no

Kursavgift, inkludert lærebok, kr. 2000,- for medlemmer og kr. 2 750,- for ikkemedlemmer. Det går an å melde seg inn i foreningen ved påmelding eller på første samling.

Jegerprøvekurs 2018 – Info

Jak Info: Grunneiere med klausuler

8 August , 2017 av Kjel Stian Brunes
Her er en liste med huskeregler  / grunneiere med klausuler en bør lese gjennom før en skal på jakt.  Viktig å respektere grunneierene og vise hennsyn:)
 1. Lars Helge Nerbøvik: Parker på baksiden av løa.  Husk jaktlapp i frontruten, unngå jakt tidlig om morgenen på markene nærmest huset.
 2. Bø/Riksfjord Jakt kun ved henvendelse til henne på telefon eller ved å ringe på. Ikke tidlig morgen.
 3. Fra krysset på gamle S-laget på Sporsem og nordover mot Sporsem på vestsiden av vegen jakter man kun hvis man kjenner grensene godt
 4. Hos Per Solem jaktes det ikke på innmark uten at han får beskjed per telefon.
 5. Terje Småge : Her skal det ikke jaktes
 6. Det er ikke lov å jakte på Stongneset
 7. Hjertvika : Ikke jakt på nedsiden av veien med Iversen.
 8. Bestemor til Brian på “bønå” skal det kun jaktes etter avtale med Brian Skarshaug
 9. I Årgårsvika skal det ikke jaktes av andre enn de som har avtale med grunneier.
 10. Åsmund Julnes , “prestemrka” skal ha beskjed  per telefon før det jaktes. Denne posten  har mange turstier, hus og veger rundt seg og en må være ekstra varsom
 11. Hos Magne Julnes skal en parkere i avkjørselen opp til marka øst for huset.
 12. Hos Kenneth Gundersen skal jakt avtales med grunneier.
 13. Birkeland/Kisthaugen : Skal IKKE jaktes når det er er folk i huset ( stort sett i helgene)

Generelt sett skal all jakt på innmark varsles til grunneier , men hvis over nevnte regler følges skal dette gå bra.

Disse reglene kan være vanskelig å skjønne for de som ikke er kjent på Gossen, men ta kontakt med erfarne jegere for informasjon.

Årsmøte i Ajff 5.mars 2017

16 February , 2017 av admin

Det kalles med dette inn til årsmøte i Aukra Jeger og Fiskeforening den 05.mars 2017 klokken 16.00 på skytterhuset.

De som ønsker å si ifra seg styre eller komité verv gir beskjed til valgkomiteen før 24.februar.

 

Se vedlegg for kontaktpersoner og saksliste.

Innkalling årsmøtet 2017

 

 

Tildelingsmøtet 2016 og dugnad.

1 August , 2016 av Kjel Stian Brunes

Det blir tildelings møte på skytterhuset mandag 8 august kl 19:00 .De som vil vere med på hjortelaget henvender seg til styret denne dagen .

Småviltkort for jakt på grågås kan kjøpes med Bjørn Gundersen (95104267) eller Fredrik Rønstad (95104290). Vi gjør samtidig oppmerksom på at grågås kan skytes i tidsrommet mellom 02:00 og 10:00.
Det blir IKKE flere dugnader før tildelingsmøtet mandag 8. august.

Dugnad 2016

2 May , 2016 av Kjel Stian Brunes

Vi har dugnad hver mandag fra kl 18:00 og utover. Dersom noen ønsker og jobbe utover dette, eller andre dager passer bedre avtales dette i god tid. Dugnadsledere er Bjørn Gundersen (951 04 267)
og Geir hostad (905 88 418)

Skyting og skyteldereliste 2016

2 May , 2016 av Kjel Stian Brunes

Skytelederliste-rifle-2016

Årsmøte i Ajff

17 February , 2016 av Kjel Stian Brunes

Det avholdes årsmøte i Aukra Jeger og Fiskerforening søndag 6.mars kl 19:00  på Skytterhuset

Vedlagt følger innkallingen og saksliste. For de av dere som ikke har betalt kontingent, så ber jeg om at dere sjekker at dere har fått blankett. dette skal ha kommet før nyttår. Hvis ikke, kontakt medlemsservice eller sektretær så skal vi ordne det.

 

Årsmøte – Saksliste og valg

Regnskap

Skytetider leirdue

17 February , 2016 av Kjel Stian Brunes

Skytetider for leirdue er tirsdager kl 19:00 – 21:00. Følg også med på facebook siden vår

Njff